"Норком" ЕООД - Комуникации, компютри, консумативи

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

 

Nortel Meridian 1 цифров телефонен апарат тип 3904

 

Nortel Meridian 1 цифров телефонен апарат тип M3820

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

АТЦ Nortel Meridian 1 Opt.11C

 

комуникационни мрежи

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

резервни платки за телефонни централи

 

АТЦ Nortel Meridian 1 Opt.11C

 

окабеляване

 

цифров телефонен апарат тип Nortel M3820

 

ISDN GSM Gateway

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Meridian 1 Option 11C

Цифровата телефонна централа тип Meridian 1 Option 11C е оптимален избор за обекти с капацитет от 60 до 800 порта. Системата е неблокируема и позволява както гъвкава комбинация от цифрови и аналогови съединителни и абонатни линии, така и модерни приложения като IP телефония, DECT мобилни комуникации, гласова поща, предаване на данни и видеоинформация, изграждане на потребителски мрежи, Call Center – приложения и т.н. Практически абонати на системата  Meridian 1 Option 11C могат да бъдат едновременно както обикновени аналогови линии с импулсно или тонално номеронабиране, така и специализирани многофункционални цифрови телефонни апарати или IP базирани жични или безжични телефонни апарати.

Nortel IP конфигурация

В същата конфигурация могат да бъдат включени различни видове съединителни линии – от двупроводни аналогови съединителни линии, аналогови линии за напречна връзка от типа E&M,  цифрови съединителни линии от типа  ISDN BRI (2B+D) или  ISDN PRI (30B+D) или IP базирани връзки.
Състемата е гъвкаво програмируема, което дава възможност за максимално доближаване на конфигурацията на АТЦ до специфичните нужди на всеки потребител. Трафично състемата е оразмерена така, че достига един впечатляващ показател – 58000 BHCC (брой успешни заемания в часа на най-голямо натоварване). Meridian 1 Option 11C използва гъвкав номерационен план. Свободно програмируеми са номерата на абонатите, операторските работни места, шеф-секретарските връзки, hot – линиите, кодовете за достъп до съединителните линии, кодовете за активиране на различни телефонни функции.
Важно предимство на системата Meridian 1 Option 11C е изключителната й надеждност. MTBF на системата или средното време между откази е изчислено на 12 години. Работещи вече 16 години системи Meridian 1 показват, че на практика надеждността на системата е по-добра от математически изчислената.

 

 

 

Meridian 1 Option 61C


Системата Meridian 1 Option 61C e ориентирана към обекти с абонатен капацитет от около 800 до 2000 порта. Значително е увеличена процесорната мощност, като процесорите са оразмерени с излишък на процесорна мощност. Системата работи с дублирано процесорно управление, като дублиращите процесор/памет работят в режим на готовност и  поемат управлението дори и при най-малко нарушение на процеса на обработка на повикванията. Системата е гъвкава и модулна, с цел ефективното и на оптимална цена задоволяване на специфичните нужди на всеки потребител. Позициите на отделните абонатни и съединителни модули са универсални, така че могат да бъдат програмирани според специфичните нужди на всеки обект.  
Абонатните модули и специализираните цифрови телефонни апарати на Option 61C са 100% съвместими с тези на Option 11C, което спомага лесното преминаване от едната платформа към другата. Програмите за администриране и техническо обслужване на системата са напълно еднакви.

 

 

 

Meridian 1 Option 81C

Следваща стъпка от гамата цифрови автоматични телефонни централи на телекомуникационния концерн Nortel е системата Meridian 1 Option 81C. Отново, както и при Option 61C се залага на гъвкавост, модулност, изключителна процесорна мощност и пословичната за продуктите на Nortel надеждност. Option 81C e оразмерена за обслужване на абонатен капацитет от 2000 до около 16 000 порта.

 

 

 

 

 

Цифров телефонен апарат тип 3902

- цифров телефонен терминал с една  телефонна линия

- три  гъвкави програмируеми бутона

- седем фиксирани  бутона за функции

- сигнализация 2B+D

- двуредов дисплей с 24 знака на всеки ред

- високоговоряща връзка

- номеронабиране без вдигане на слушалката

- опционно адаптер за асинхронно или синхронно предаване на данни

- индикация на избрана линия/функция

- възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.

 

 

 

 

Цифров телефонен апарат тип 3903

- цифров телефонен терминал с две телефонни линии (в комбинация с бутон Shift, телефонните линии могат да бъдат четири)

- четири  гъвкави бутона, функционално променящи се според състоянието на повикването

- девет фиксирани  бутона за функции

- бутони за навигация и копиране

- сигнализация 2B+D,

- триредов дисплей с 24 знака на всеки ред,

- високоговоряща връзка,

- номеронабиране без вдигане на слушалката

- порт за включване на външна слушалка

- запаметяване на номерата на всички входящи или само на неотговорените повиквания,

- създаване на собствена директория от телефонни номера,

- опционно адаптер за асинхронно или синхронно предаване на данни,

- индикация на избрана линия/функция,

- възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.

 

 

 

 Цифров телефонен апарат тип 3904

- цифров телефонен терминал с шест телефонни линии, (в комбинация с бутон Shift, телефонните линии могат да бъдат дванадесет)

- четири  гъвкави бутона, функционално променящи се според състоянието на повикването

- девет фиксирани  бутона за функции

- бутони за навигация и копиране

- сигнализация 2B+D,

- петредов дисплей с 24 знака на всеки ред,

- високоговоряща връзка,

- номеронабиране без вдигане на слушалката

- лична директория с телефонни номера

- порт за включване на външна слушалка

- запаметяване на номерата на всички входящи или само на неотговорените повиквания, както и на последните набрани номера

- създаване на собствена директория от телефонни номера,

- опционно адаптер за асинхронно или синхронно предаване на данни,

- индикация на избрана линия/функция,

- възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.