Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване
структурно окабеляване

Структурно окабеляване

структурно окабеляване

Терминът „структурно окабеляване” означава единна система, поддържаща пренос на глас, данни и видео на базата на една универсална среда. То обединява в единна система множество различни подсистеми за обмен на информация като: локални компютърни системи, телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, противопожарни системи и т.н. При този тип решения информацията за това какви крайни устройства ще бъдат свързвани не е от значение за инсталирането на самата кабелна система. Поради същата причина структурните кабелни системи (СКС) са изключително гъвкава структура, която дава възможност за бърза смяна на разположението или добавяне на нови работни места в офиса Ви. Структурните кабелни системи могат да бъдат инсталирани в една сграда или да свързват няколко сгради от даден комплекс.


Предимства на структурните кабелни системи

  - по-ниски разходи за изграждане на комуникационна инфраструктура

  - гъвкавост при предстоящи промени в конфигурацията на кабелната система

  - използване на различни типове протоколи за пренос на глас, данни и видео

  - възвръщаемост на инвестициите, поради дългия период на използване на една изградена структурна кабелна система

  - висока надеждност

  - дългогодишна гаранция на инсталациите

  - лесно администриране на изградените мрежи


Извършвани дейности

 • Проектиране на структурната кабелна система.
 • Детайлно планиране изграждането на структурното окабеляване с възложителя определяне на сроковете за полагане на кабелите и монтажа на розетки, панели и т.н.
 • Координирана с възложителя поръчка и доставка на необходимите материали за структурната кабелна система от производителя.
 • Изпълнение на предвидените дейности по полагане кабелните трасета, монтиране на крайните точки (розетки, контакти, панели и т.н), подвеждане на кабелите към опорните точки и аранжиране на комуникационните шкафове.
 • Измерване на изградената кабелна система за грешки.
 • Предаване обекта в завършен вид и готов за ползване от възложителя.
 • Допълнително предлагаме поддръжка на изградената структурна кабелна система и надграждане на съществуващо структурно окабеляване.
 • cabling-5

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 272 225

  GSM: 0878 792 152

  офис тел: 02 9733165

  email: