"Норком" ЕООД - Комуникации, компютри, консумативи

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

 

 

Структурно окабеляване

Терминът „структурно окабеляване” означава единна система, поддържаща пренос на глас, данни и видео на базата на една универсална среда. То обединява в единна система множество различни подсистеми за обмен на информация като: локални компютърни системи, телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, противопожарни системи и т.н. При този тип решения информацията за това какви крайни устройства ще бъдат свързвани не е от значение за инсталирането на самата кабелна система. Поради същата причина структурните кабелни системи (СКС) са изключително гъвкава структура, която дава възможност за бърза смяна на разположението или добавяне на нови работни места в офиса Ви. Структурните кабелни системи могат да бъдат инсталирани в една сграда или да свързват няколко сгради от даден комплекс.

Основните предимства се изразяват в следното: структурно окабеляване фирма изпълнител

  • по-ниски разходи за изграждане на комуникационна инфраструктура
  • гъвкавост при предстоящи промени в конфигурацията на кабелната система
  • използване на различни типове протоколи за пренос на глас, данни и видео
  • възвръщаемост на инвестициите, поради дългия период на използване на една изградена структурна кабелна система
  • висока надеждност
  • дългогодишна гаранция на инсталациите
  • лесно администриране на изградените мрежи