"Норком" ЕООД - Комуникации, компютри, консумативи

"Норком" ЕООД - контакт

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

 

Дейности по сервизно обслужване на комуникационно оборудване.

* Проектиране и изграждане на телекомуникационни мрежи.

* Структурно окабеляване.

* Консултантски услуги с цел намаляване на разходите за телефонни разговори - оптимизиране на броя съединителни линии към различните телекомуникационни оператори и насочване на трафика към най-евтиния от тях.

* Гъвкаво ограничаване достъпа на абонатите на телефонната централа до международни разговори с цел намаляване на разходите.

* Доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на АТЦ тип Нортел Меридиан 1 (Nortel Meridian 1).

* Доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на АТЦ тип Panasonic - аналогови или цифрови.

* Доставка на платки, модули и системни цифрови телефонни апарати за телефонни централи на следните производители:

Alcatel, Avaya, Ericsson, Nortel, Siemens.

siemens spare cards
Siemens-SLU8
Siemens-system
Cards for PBX Siemens
Siemens-Hicom-300-H

 

* Предоставяне на всякакъв вид комуникационно оборудване под наем.

* Изграждане, преработка и обновяване на телефонни инсталации. Надлежно описване и документиране на преработената телефонна инсталация.

старо телефонно разпределително таблонова телефонна инсталация

 

* Доставка, монтаж и сервиз на стационарни GSM Gateway устройства - аналогови или цифрови.

* Оценка, продажба и/или изкупуване на работило и снето от експлоатация комуникационно оборудване.

* Изкупуване на излизащи от употреба телефонни централи