Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване

Непрекъсваеми захранвания UPS тип on-line с чиста синусоида и двойно преобразуване

Представените модели на непрекъсваеми захранвания UPS от типа Intelligent Power Sources са от тип On-line и осигуряват резервирано захранване с чиста синусоида и двойно преобразуване.

Непрекъсваемите захранвания UPS от типа Intelligent Power Sources дават възможност за надеждно резервиране на токозахранването при оптимална цена. Предлаганите модели на непрекъсваеми токозахранвания са в обхват мощност от 1000VA до 3 kVA, което ги прави идеално приложими за захранване на телекомуникационни устройства, устройства за видеонаблюдение, персонални компютри и сървъри.

В зависимост от мощността и с цел оптимално разполагане в работната среда, непрекъсваемите токозахранвания UPS Intelligent Power Sources се предлагат в два различни варианта - самостоятелно стоящи или за монтаж в компютърен шкаф.Самостоятелно стоящи UPS
UPS - самостоятелно стоящи или за монтаж в 19" шкаф