Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване

Непрекъсваеми захранвания UPS line interactive със симулирана синусоида

UPS-IPS

Представените модели на непрекъсваеми захранвания UPS от типа Intelligent Power Sources са от тип Line-interactive и осигуряват резервирано захранване със симулирана синусоида.

Непрекъсваемите захранвания UPS от типа Intelligent Power Sources дават възможност за надеждно резервиране на токозахранването при оптимална цена. Предлаганите модели на непрекъсваеми токозахранвания са в обхват мощност от 600VA до 2 kVA, което ги прави приложими за захранване на телекомуникационни устройства, устройства за видеонаблюдение, персонални компютри и сървъри.

В зависимост от мощността и с цел оптимално разполагане в работната среда, непрекъсваемите токозахранвания UPS Intelligent Power Sources се предлагат в различни варианти - настолни, самостоятелно стоящи или за монтаж в компютърен шкаф.Настолни UPS
Самостоятелно стоящи UPS
UPS за монтаж в 19" шкаф