"Норком" ЕООД - Комуникации, компютри, консумативи

"Норком" ЕООД - контакт

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

 

телекомуникационни мрежи

 

цифров телефонен апарат тип Nortel 3904

 

Цифрова телефонна централа тип Nortel Meridian 1

 

цифров телефонен апарат тип Nortel 2616D

 

резервни платки за АТЦ тип Nortel Meridian 1

 

телекомуникационни мрежи

 

резервни модули за АТЦ

 

ISDN GSM Gateway

 

"Норком" ЕООД - контакт

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

Специализирани телефонни апарати за телефонна централа тип Panasonic KX-TDAxxx

 

KX-T7630

телефонен апарат тип KXT-7630

    • Дисплей с 3 реда
 • 24 програмируеми бутона за външни линии
 • Микрофон-говорител
 • XDP вход за аналогово устройство и цифров XDP вход

Зареждане на инструкция за употреба

 

e-mail: office@norcom-it.com

 

KX-T7633

телефонен апарат тип KX-7633

 • Осветен дисплей с 3 реда
 • 24 програмируеми бутона за външни линии
 • Микрофон-говорител
 • Допълнителни 12 бутона за външни линии и USB порт (опция)
 • XDP вход за аналогово устройство и цифров XDP вход

Зареждане на инструкция за употреба

 

e-mail: office@norcom-it.com

 

KX-T7636

телефонен апарат тип KX-T7636

 • Осветен дисплей с 6 реда
 • 24 програмируеми бутона за външни линии
 • Микрофон-говорител
 • Допълнителни 12 бутона за външни линии и USB порт (опция)
 • XDP вход за аналогово устройство и цифров XDP вход

Зареждане на инструкция за употреба

 

e-mail: office@norcom-it.com

 

KX-T7665

телефонен апарат тип KX-T7665

 • Дисплей с 1 ред
 • 8 програмируеми бутона за външни линии
 • Микрофон-говорител
 • индикатор за повикване / съобщение
 • цифров XDP вход

Зареждане на инструкция за употреба

 

e-mail: office@norcom-it.com

KX-T7640

цифрова конзола KX-T7640

 • цифрова конзола
 • 60 бутона за директно избиране

 

 

 

e-mail: office@norcom-it.com

 

Специализирани телефонни апарати за телефонна централа тип Panasonic KX-TExxx

KX-T7730

телефонен апарат тип KX-T7730

 • 16-знаков течнокристален дисплей
 • 12-програмируеми бутона за външни линии
 • 4 бутона за програмиране на функции
 • Светлинна индикация за съобщения
 • Високоговоряща връзка
 • Бутон Auto-answer - за автоматично поемане на повикванията чрез високоговоряща връзка
 • Бутон за конферентна връзка
 • Бутон за насочване на повикванията

Зареждане на инструкция за употреба

 

e-mail: office@norcom-it.com

 

Стандартни телефонни апарати тип Panasonic

KX-TS500

телефонен апарат тип KX-TS500

 • бутони за повторно избиране и пауза
 • бутон за прекъсване (Flash)
 • контрол на звука
 • импулсно/тонално номеронабиране
 • цветове - черен, бял, сив

 

 

e-mail: office@norcom-it.com

KX-T2371

телефонен апарат тип KX-T2371

 • бутони за повторно избиране и пауза
 • бутон за прекъсване (Flash)
 • преминаване в тонален режим с едно докосване
 • 13 номера за съкратено избиране

 

 

e-mail: office@norcom-it.com

KX-T2373

телефонен апарат тип KX-T2373

 • бутони за повторно избиране и пауза
 • бутон за прекъсване (Flash)
 • микрофон + високоговорител
 • 20 номера за автоматично избиране с един бутон
 • 10 номера за съкратено избиране
 • допълнителен вход за данни
 • заглушаване на разговора (mute)
 • задържане на разговора с музика
 • З нива на звънене (силно/слабо/изключено)
 • Преминаване в тонален режим с едно докосване
 • изход за headset

 

e-mail: office@norcom-it.com

KX-T2375

телефонен апарат тип KX-T2375

 • бутони за повторно избиране и пауза
 • бутон за прекъсване (Flash)
 • 16 цифров LCD дисплей
 • микрофон + високоговорител
 • 20 номера за автоматично избиране с един бутон
 • 10 номера за съкратено избиране
 • допълнителен вход за данни
 • режим на ограничен достъп
 • заглушаване на разговора (mute)
 • задържане на разговора с музика
 • З нива на звънене (силно/слабо/изключено)
 • преминаване в тонален режим с едно докосване

 

e-mail: office@norcom-it.com