"Норком" ЕООД - Комуникации, компютри, консумативи

"Норком" ЕООД - контакт

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-it.com

 

телекомуникационни мрежи

 

Nortel Meridian 1 цифров телефонен апарат тип 3904

 

АТЦ Nortel Meridian 1 Opt.11C

 

 

Panasonic KX-TDA15

 

телефонна централа KX-TDA15 доставка и сервизно обслужване

 • Цифрова телефонна централа
 • Вградени 2 BRI външни и 4 хибридни вътрешни линии с възможност за разширяване до 8 външни и 20 вътрешни линии
 • ISDN съвместимост
 • USB интерфейс за администриране и техническо обслужване на телефонната централа
 • QSIG цифрова мрежа
 • Показване или скриване на телефонните номера на викания и/или викащия абонат.
 • Автоматично избиране на маршрут (ARS)
 • Възможност за реализиране на забрани за възможните набирания от вътрешни постове (TRS)
 • Избиране на най-евтин маршрут (LCR)
 • Възможност за включване на домофон (опционно)
 • Доставка, монтаж и програмиране на телефонната централа, както и окабеляване за вътрешни телефонни постове

Зареждане на инструкция за употреба

Зареждане на технически спецификации (англ. език)

Зареждане на брошура (англ. език)

 

Panasonic KX-TDA30

 

телефонна централа KX-TDA30 - доставка и сервизно обслужване
 • Цифрова телефонна централа
 • Вградени 4 хибридни вътрешни линии с възможност за разширяване до 8(12)външни и 28(24) вътрешни линии
 • ISDN съвместимост
 • USB интерфейс за администриране и техническо обслужване на телефонната централа
 • QSIG цифрова мрежа
 • Показване или скриване на телефонните номера на викания и/или викащия абонат.
 • Автоматично избиране на маршрут (ARS)
 • Възможност за реализиране на забрани за възможните набирания от вътрешни постове (TRS)
 • Избиране на най-евтин маршрут (LCR)
 • Възможност за включване на домофон (опционно)
 • Доставка, монтаж и програмиране на телефонната централа, както и окабеляване за вътрешни телефонни постове

 

Зареждане на инструкция за употреба

Зареждане на инструкция за употребa (англ. език)

Зареждане на технически спецификации (англ. език)

 

Panasonic KX-TDA100

 

АТЦ KX-TDA100 доставка и сервизно обслужване
 • Цифрова телефонна централа
 • Възможност за разширяване до 64 външни и 64 вътрешни линии (макс. 108 до 158 порта)
 • ISDN съвместимост
 • USB интерфейс за администриране и техническо обслужване на телефонната централа
 • QSIG цифрова мрежа
 • Показване или скриване на телефонните номера на викания и/или викащия абонат.
 • Автоматично избиране на маршрут (ARS)
 • Възможност за реализиране на забрани за възможните набирания от вътрешни постове (TRS)
 • Избиране на най-евтин маршрут (LCR)
 • Възможност за включване на домофон (опционно)
 • Доставка, монтаж и програмиране на телефонната централа, както и окабеляване за вътрешни телефонни постове

Зареждане на инструкция за употреба

Зареждане на инструкция за употребa (англ. език)

Зареждане на технически спецификации (англ. език)