"Норком" ЕООД - Комуникации, компютри, консумативи

контакт "Норком" ЕООД

e-mail:

office@norcom-it.com

 

комуникационни мрежи

 

Nortel Meridian 1 цифров телефонен апарат тип 3904

 

Gateway Teles

Teles Gateways - едно икономично решение

GSM гейтуей устройството тип iGATE FCT® осъществява изключително надеждна и ценово ефективна връзка между фиксирани аналогови линии и мрежите на GSM операторите. (GSM 850/900/1800/1900/R). Този тип устройства се налагат все повече, поради възможността стационарен телефон да говори с мобилен на тарифата, която съответните мобилни оператори са определили за разговор между мобилни абонати.

Използването на iGATE FCT® GSM е още по-ефективно, ако той обслужва голям трафик, като бъде свързан към съединителна или абонатна линия на телефонна централа. Използвайки възможностите на централата да насочва повикванията в зависимост от набрания номер, с използване на подходящ брой iGATE FCT® GSM устройства, практически целия трафик от стационарни към мобилни телефони на потребителя може да бъде осъществен при значително по-ниска тарифа. Свързването на iGATE FCT® GSM устройство към свободен вътрешен порт на телефонната централа позволява на обаждащия се да избере желания вътрешен номер. В случай, че не бъде набран такъв, той автоматично се прехвърля към предварително зададен вътрешен номер по подразбиране.

Характеристики:

iGATE FCT (FXS)

iGATE FCT (BRI)

Интерфейси: 1FXS, 1 SIM, 1 мобилен канал

Интерфейси: 1 ISDN BRI, 1 SIM на порт, 1 или 2 мобилни канала
Управление: блокиране от мрежата; първоначално искане на PIN код; блокиране на международни повиквания
Управление: блокиране от мрежата
Подтискане на ехото: програмируемо
Подтискане на ехото: програмируемо
Функции: управление на показването на номера на викащия абонат при изходящи повиквания; задържане на повикването (call hold); звукова индикация на постъпващо ново повикване по време на осъществен разговор; ораничаване продължителността на разговора; незабавно набиране след получаване на валиден номер;

Функции: управление на показването на номера на викащия абонат при входящи и изходящи повиквания; задържане на повикването (call hold); звукова индикация на постъпващо ново повикване по време на осъществен разговор;

 

Протоколи:

- мобилни - GSM: (900/1800 800/1900 MHz)

- портове за данни - RS232

 

Протоколи:

- ISDN - BRI:DSS1, NT /TE, външна синхронизация

- мобилни - GSM: (900/1800 800/1900 MHz)

- портове за данни - RS232

Конфигуриране на устройството:

- чрез набиране на DTMF кодове

- чрез набиране на SMS кодове

Конфигуриране на устройството:

- чрез набиране на SMS кодове

- чрез специализиран софтуер с използване на RS232 сериен порт

Физически параметри на устройството:

- размери (64mm X 33,4mm X 165mm)

- захранване: 100-240V AC; 50-60Hz / 9V DC 1A

- консумация: 6W

Физически параметри на устройството:

- размери (120mm X 53mm X 200mm)

- захранване: 100-240V AC; 50-60Hz / 12V DC 2A

- консумация: 18W

Температурен диапазон на работа:

- от 0 до +40 градуса по Целзий

Температурен диапазон на работа:

- от 0 до +40 градуса по Целзий